Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Odstoupení od smlouvy
Reklamace

 

1. Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, pokud není dále stanoveno jinak.


2. Registrovaný zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen „kupující“) zašle firmě Jaroslav Jerhot. (dále jen „prodávající“) touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku. Při vyplňování objednávky může kupující vycházet pouze ze skladové nabídky zboží inzerovaného prodávajícím v rámci e-shopu a musí zvolit některý ze samostatně uvedených způsobů a podmínek dodání zboží.


3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu jím objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavřeny vždy, jakmile dojde k potvrzení obdržené objednávky prodávajícím. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou
Pokud bude kupující v objednávce požadovat dodání objednaného zboží na území České republiky prostřednictvím prodávajícího, budeme mu dodáno zboží v souladu, v termínech a za podmínek, stanovených v nabídce dopravy zboží v rámci e-shopu. V případě požadavku osobního vyzvednutí zboží kupujícím, bude mu zboží dle uzavřené kupní smlouvy vydáno na adrese uvedené v sekci Kontakt.


4. Kupní cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku popř. cenových podmínek sjednaných mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny zboží jsou uváděny s DPH.
 


5. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Zřejmé vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající poskytuje na zboží, které bude kupujícím dále prodáno v nezměněném stavu konečnému spotřebiteli, záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícím konečnému spotřebiteli, pokud nebude u jednotlivých druhů zboží stanovena prodávajícím delší záruční lhůta. Na zboží, které bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek kupujícím třetím osobám v souvislosti s realizací podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než jsou výše uvedené, platí záruční doba poskytnutá výrobcem.

online hodiny   luxusní nástěnné hodiny   hodiny pozpátku   nástěnné hodiny skleněné   world clock   clock   clocks   nástěnné hodiny   nerezové hodiny   moderní hodiny   dcf hodiny   originální hodiny   hodiny dcf   moderní nástěnné hodiny   world clocks   design hodiny   nastenne hodiny   nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem   hodiny design   hodiny   rádiem řízené hodiny   hodiny online   analogove hodiny   retro hodiny   designové nástěnné hodiny   obrácené hodiny   the clock   hodiny řízené rádiem   malované hodiny   wall clock   hodiny na zeď   hodiny řízené radiovým signálem   hodiny a hodinky