Falióra atelierDSGN - Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Általános feltételek

I.
Alapvető rendelkezések
1. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek") a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.") 89/2012 Coll. Törvény 1751. és azt követő szakaszai alapján bocsátják ki.

Jaroslav Jerhot
Cég azonosítója: 64 57 84 57
Adóazonosító:
székhelye: Laudova 1018/13, Prága 6
e-mail: info@atelierDSGN.com
telefon: +420 605 470 175
www.atelierDSGN.com
(a továbbiakban: eladó)

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek az eladó és az a természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozzák, aki fogyasztási vagy üzleti tevékenysége során az üzleti vállalkozáson kívül (a továbbiakban: vevő) az interneten elérhető internetes felületen köti meg az adásvételi szerződést. www.atelierDSGN.com (az "online áruház").
3. A Feltételek rendelkezései a vételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek ezen feltételek rendelkezéseivel szemben.
4. Ezeket a feltételeket és az adásvételi szerződést cseh nyelven kötik meg.

II.
Információ az árukról és az árakról
1. Az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árait és főbb jellemzőit, az egyes árukra vonatkozóan megadjuk az e-üzlet katalógusában. Az áruk árai a hozzáadottérték-adót, az összes kapcsolódó díjat és az áru visszaküldésének költségeit tartalmazzák, ha az áru jellegüknél fogva nem szokásos postai úton visszaadható. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg az online áruházban megjelenik. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés tárgyalását egyedileg tárgyalott feltételek mellett.
2. Az e-üzlet katalógusába helyezett áruk bemutatása informatív jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra adásvételi szerződést kötni.
3. A csomagolás és az áruk szállításának költségeiről szóló információkat az online üzletben teszik közzé.
4. Bármely kedvezmény a vételár nem lehet kombinálni, kivéve, ha erről az eladó és a vevő másként.

III.
Az adásvételi szerződés megrendelése és megkötése
1. A távértékesítési eszközök használatával a vásárló által a vételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeket (internetcsatlakozási költségek, telefonköltségek) maga a vevő viseli. Ezek a költségek nem különböznek az általános tarifától.
2. A vevő a következő módon rendeli meg az árut:
• ügyfélszámláján keresztül, ha korábban már regisztrált az online áruházban,
• regisztráció nélkül kitölti a megrendelőlapot.
3. Megrendeléskor a vevő kiválasztja az árut, a cikkek számát, a fizetés és a kézbesítés módját.
4. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a megrendelésben megadott adatokat. A vevő a megrendelés befejezése gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott információkat az eladó helyesnek ítéli meg. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy minden szükséges információt kitöltse a megrendelőlapon, és megerősítse a vevőt, hogy megismerte ezeket a feltételeket.
5. A megrendelés kézhezvételekor az eladó a Vevő által a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés átvételéről. Ez a megerősítés automatikus, és nem tekinthető szerződésnek. A visszaigazoláshoz csatolva vannak az eladó jelenlegi üzleti feltételei. Az adásvételi szerződés akkor kerül megkötésre, amikor a megrendelés megérkezett az eladóhoz. A megrendelés átvételét a vevő e-mail címére küldjük.
6. Amennyiben az eladó nem képes teljesíteni a megrendelésben meghatározott követelményeket, módosított ajánlatot küld a Vevőnek a Vevő e-mail címére. A módosított ajánlatot a vételi szerződés új tervezetének tekintik, és ebben az esetben a vételi szerződést a vevő köti meg, és megerősíti az ajánlat elfogadását az eladónak a jelen feltételekben megadott e-mail címére.
7. Az eladó által kapott összes megrendelés kötelező érvényű. A vevő visszavonhatja a megrendelést mindaddig, amíg a vevő értesítést kap a megrendelés eladó általi kézhezvételéről. A Vevő telefonon visszavonhatja a megrendelést az eladónak a jelen Felhasználási feltételekben megadott telefonszámára vagy e-mail címére.
8. Ha az eladó részéről nyilvánvaló műszaki hiba van az áruk árában az online áruházban vagy a megrendelés során, akkor az eladó nem köteles az árut a Vevőnek nyilvánvalóan téves áron átadni, még akkor is, ha a Vevőt elküldték megrendelés kézhezvétele ezen feltételek szerint. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül értesíti a Vevőt a hibáról, és megváltoztatott ajánlatot küld a Vevő e-mail címére. A módosított ajánlatot a vételi szerződés új tervezetének kell tekinteni, és ebben az esetben az adásvételi szerződést azzal a megkötéssel kell megkötni, hogy a vevő megkapja az igazolást az eladó e-mail címére.

IV.
Ügyfélszámla
1. A vevő online regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet vevői számlájához. Vevői számlájáról a vevő árut rendelhet. A vevő árut rendelhet regisztráció nélkül.
2. Az ügyfélszámlán történő regisztrációkor és az áruk megrendelésekor a vásárló köteles helyes és valós információkat szolgáltatni. A Vevő köteles a felhasználói fiókba bevitt adatokat minden változtatás után frissíteni. Az eladó a vásárló által az ügyfélszámlán és az áruk megrendelésekor megadott adatokat helyesnek ítéli meg.
3. Az ügyfélszámlához való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni az ügyfélszámlájához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az eladó nem felelős az ügyfélszámla harmadik személyek általi esetleges visszaéléséért.
4. A Vevő nem jogosult harmadik felek számára engedélyezni az Ügyfélszámla használatát.
5. Az eladó visszavonhatja a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő már nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megsérti a vételi szerződésből és a jelen feltételekből eredő kötelezettségeit.
6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem mindig áll rendelkezésre, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására. harmadik fél hardverének és szoftverének karbantartása.

V.
Fizetési feltételek és az áruk kiszállítása
1. Az áruk árát és az áruk szállítási költségeit az adásvételi szerződés alapján a következő módon fizetheti meg:
• készpénzben vagy hitelkártyával a csomagküldő személyes beszedése céljából.
2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket az elfogadott összegben megfizetni az eladónak. Ha az alábbiakban nem szerepel kifejezetten, a vételár tartalmazza az áruk szállításával járó költségeket.
3. Készpénzes fizetés esetén a vételárat az áru átvételekor kell fizetni.
4. Az árut a vevőnek kézbesítik:
• a megrendelés vevője által megadott címre;
• a feladó irodán keresztül a vevő által megjelölt adagoló címére;
5. A kézbesítés módját az áruk megrendelésekor kell meghatározni.
6. Az áruk kiszállításának költségeit az áruk küldésének és átvételének módjától függően a vevő megrendelésében és az eladó megrendelésének megerősítésében kell feltüntetni. Ha a szállítási módról a vevő külön kérése alapján tárgyalnak, akkor a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.
7. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut kézbesítéskor átvenni. Abban az esetben, ha a Vevő indokai miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kézbesíteni, a Vevő köteles megtéríteni az áruk ismételt kiszállításával járó költségeket. egyéb kézbesítési módszerekkel kapcsolatos költségek.
8. Az áru szállítójától történő átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának integritását, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíti a szállítót. A csomagolás megsértése esetén, amely jelzi a jogosulatlan belépést a szállítmányba, a vevőnek nem kell a szállítmányt a szállítótól átvennie.
9. Az eladó adódokumentumot - számlát állít ki a Vevő számára. Adóigazolást küldött e-mail címét, a vevő vagy a csatolt a szállított árut. 10. A vevő megkapja az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével, beleértve a szállítási költségeket , de először az árut átveszi. Az áruk véletlen megsemmisüléséért, megrongálódásáért vagy elvesztéséért a felelõsség az áru átvételének pillanatában, vagy abban az idõpontban terheli a Vevõt, amikor a Vevõt az áruk átvételére kötelezték, de a vételi szerzõdés ellenére ezt nem tette meg.

VI.
A szerződés
elállása (1) Az a vevő, aki a vásárlási szerződést a vállalkozásán kívüliként kötötte be, joga van elállni a vételi szerződéstől.
2. Az elállási idő 14 nap
• az áruk átvételének napjától,
• az áruk utolsó szállításának kézhezvételének napjától, ha többféle árut vagy több alkatrészt szállítanak
• az áruk első szállításának kézhezvételének napjától, ha a szerződés szabályos áruk ismételt szállítása.
3. A vevő egyebek mellett a szerződéstől elállni:
• a szolgáltatások nyújtását, ha elégedettek voltak az ő kifejezett beleegyezésével határidő előtt a kivonási és eladási szerződés megkötése előtt a vevő azt mondta, hogy ebben az esetben joga van elállni a szerződéstől
• olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függetlenül, az eladó szándékától függetlenül, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak:
• alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek harminc nap után szállíthatók be; az eladó szándékától független piac,
• a vevőnek vagy a vevőnek testreszabott
áruk szállítása , • romlandó áruk, valamint olyan termékek szállítása, amelyeket a szállítás után visszafordíthatatlanul kevertek más termékekkel,
• áruk szállítása zárt állapotban ob alu, hogy a vevők nem lezárt és higiéniai okokból nem lehetséges, hogy visszatérjen
• ellátás hang-, illetve képfelvétel vagy számítógépes programot, ha sérül az eredeti csomagolásban,
• a hírlapok, folyóiratok és magazinok
• a digitális tartalom, ha nem mellékelt tárgyi közegben és a Vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási határidő lejárta előtt, és az eladó arról tájékoztatta a Vevőt, hogy ilyen esetben
a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ában említett egyéb esetekben nem jogosult elállni a szerződéstől .
4. Az elállási határidő betartása érdekében a vevőnek elállási határidőn belül köteles nyugtázási nyilatkozatot küldeni.
5. A szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által megadott elállási formanyomtatványt használhatja. A vásárlási szerződéstől való elállást a Vevő az eladónak a jelen Felhasználási feltételekben megadott e-mail címére vagy kézbesítési címére küldi meg. Az eladó az űrlap kézhezvételét haladéktalanul megerősíti a Vevőnek.
6. A szerződéstől elálló vevő köteles az árut az eladónak a szerződés visszavonásától számított 14 napon belül visszaadni az eladónak. A Vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áru nem szokásos postai jellegű.
7. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, akkor az eladó haladéktalanul, de legkésőbb 14 nappal a szerződéstől való elállást követően visszatéríti a vevőnek az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyeket tőle kapott, ugyanolyan módon. Az eladó a beérkezett pénzt más módon téríti vissza a Vevőnek, ha a Vevő ezzel egyetért és nem jár további költségekkel.
8. Ha a Vevő az eladó által kínált legolcsóbb kézbesítési módtól eltérő módszert választott, az eladó visszatéríti a Vevőnek a kínált legolcsóbb kézbesítési módszernek megfelelő áruk szállítási költségeit.
9. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszatéríteni a vele kapott pénzeszközöket, mielőtt a vevő átadja az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut eljuttatta az eladónak.
10. Az árut a vevőnek sértetlen, fel nem használt és szennyezetlen módon kell visszajuttatnia az eladónak, és amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásban. Az eladó jogosult egyoldalúan az árukkal szemben elszenvedett kár megtérítésére vonatkozó követelést a vevő által a vételár visszatérítésére vonatkozó követeléssel szemben beszámítani.
11. Az eladó az árukészlet vagy az áruk hiánya miatt, vagy ha az áruk gyártója, importőre vagy szállítója leállította az áruk gyártását vagy behozatalát, az eladó jogosult visszavonni a vételi szerződést. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül, és a vásárló által az elállástól számított 14 napon belül minden pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, visszavonja, a Vevő által megadott módon vagy módon.

VII.
A hibás teljesítéshez fűződő jogok
1. Az eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áruk kézhezvételekor hibáktól mentesek. Az eladó különösen felelős a Vevővel szemben, hogy amikor a Vevő
megkapta az árut: • az áruknak a felek által megállapodott tulajdonságai vannak, és megállapodás hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt tulajdonságok; alapú hirdetési általuk végzett,
• az áru alkalmas erre a célra, amely annak használatát eladó listákat, vagy hogy az áruk az ilyen típusú általában
• áruk megfelelnek a minőségi, vagy hogy az elfogadott minta vagy sablon, ha ez a minőség vagy a teljesítmény határozza meg a jóváhagyott minta vagy minták,
• az árut a megfelelő mennyiségben, intézkedés vagy súlya és
• az áruk megfelelnek az előírásoknak.
(2) Ha a hiba az áru vevő általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut a kézhezvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni. A vevőnek joga van a fogyasztási cikkekben bekövetkezett hibától a kézhezvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron értékesítenek olyan hiba esetén, amelynek esetében az alacsonyabb árról megállapodtak, az áruk rendes használatából fakadó kopásra, a használt vagy használt termékekre, amelyek hibája megfelel a használati vagy kopási szintnek. az áruk jellege miatt.
3. Hiba esetén a vevő igényt nyújthat be az eladónak és megkövetelheti:
• új termékek cseréjét,
• az áruk javítását,
• ésszerű engedményt a vételárról,
• visszavonást a szerződéstől.
4. A vevő joga van elállni a szerződéstől,
• ha az áru lényeges hiba
• Ha nem tudja megfelelően használni a dolog ismételt előfordulása a hiba vagy hibák javíthatók,
• nagyobb számú hibás árut.
5. Az eladó köteles a panaszt minden olyan létesítményben elfogadni, ahol lehetséges a panasz elfogadása, esetleg a létesítő okirat szerinti székhelyén vagy a vállalkozás helyén. Az eladó köteles írásbeli visszaigazolást adni a Vevőnek arról, mikor a Vevő gyakorolta a jogot, mi a panasz tartalma és milyen módon igényli a panaszt a Vevő, valamint a panasz kezelésének dátumát és módját, a követelés elutasítása.
6. Az eladó vagy az eladó által felhatalmazott alkalmazott haladéktalanul, összetett esetekben, három munkanapon belül dönt. Ez az időszak nem tartalmazza az ésszerű időtartamot, a termék vagy szolgáltatás típusától függően, amely a hiba szakértői értékeléséhez szükséges. A panaszt, beleértve a hibák eltávolítását, haladéktalanul, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell kezelni, kivéve, ha az eladó és a vevő hosszabb időtartamról megállapodnak. Ennek az időtartamnak a hiábavaló lejártát a szerződés lényeges megsértésének kell tekinteni, és a vevőnek joga van visszavonni a szerződést. A követelés pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő manifesztációja (a jog gyakorlása a hibás teljesítéshez) az eladónak megtörténik.
7. Az eladó írásban tájékoztatja a Vevőt a követelés eredményéről.
8. A vevőnek nincs joga a hibás teljesítéshez, ha a vevő a cikk átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.
9. Indokolt igény esetén a vevőnek joga van a követeléssel kapcsolatban felmerült, ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. A Vevő ezt a jogot az eladóval a garanciaidő lejárta után egy hónapon belül gyakorolhatja.
10. A vevő választhatja meg a panasztételi módszert.
11. A szerződő feleknek a hibás teljesítéshez való jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a polgári törvénykönyv 1914–1925. Szakasza, 2099–2177. Szakasza és 2161–2144. Szakasza, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 sz.
12. A feleknek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó panasztételi eljárásai szabályozzák.
1
VIII.
Kézbesítés
(1) A felek elektronikus úton kézbesíthetik egymással az összes írásbeli leveleiket.
2. A Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címen feladja az eladónak a levelezést. Az eladó a levelezést a Vevőnek az ügyfélszámláján vagy megrendelésében megadott e-mail címre továbbítja.

IX.
Viták peren kívüli rendezése
1. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/ cs. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján fennálló viták rendezésére.
2. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központ, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz kapcsolattartó pont az 524/2013 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében. 2013. május 21-én az online fogyasztói viták rendezéséről, valamint a 2006/2004 / EK rendelet és a 2009/22 / EK irányelv (online fogyasztói viták rendezéséről szóló rendelet) módosításáról.
3. Az eladó jogosult áruk értékesítésére kereskedelmi engedély alapján. A kereskedelem ellenőrzését a megfelelő kereskedelmi engedéllyel rendelkező hivatal látja el hatásköre keretében. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság többek között ellenőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 sz.

X.
Záró rendelkezések
(1) Az eladó és a vevő közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók . Ha az adásvételi megállapodással létrehozott kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga irányadó. Ez nem érinti az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból fakadó fogyasztói jogokat.
2. Az Eladót a 1826. § (18) bekezdésének értelmében a Vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti. e) a Polgári Törvénykönyv.
3. Az eladó webhelyének minden joga, különösen a tartalom szerzői joga, ideértve az oldal elrendezését, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmat és elemeket, az eladónak tartozik. Tilos a weblapot vagy annak részét másolni, módosítani vagy egyéb módon felhasználni az eladó hozzájárulása nélkül.
4. Az eladó nem felelős az internetes üzletben harmadik személyek beavatkozásából, vagy a rendeltetésének ellentétes használatból eredő hibákért. Az online áruház használata során a vevő nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják annak működését, és nem vehet részt olyan tevékenységekben, amelyek lehetővé teszik neki vagy harmadik feleknek az online áruház szoftverének vagy más alkotóelemeinek meghamisítását vagy visszaélését, valamint az online áruház használatát, vagy alkatrészek vagy szoftverberendezések oly módon, hogy ellentétesek legyenek céljaival vagy céljával.
5. A Vevő a polgári törvénykönyv 1765. §-ának (2) bekezdése értelmében vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.
6. Az adásvételi szerződést, beleértve a feltételeket, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.
7. Az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti a Felhasználási feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szerződési Feltételek előző változatának hatálybalépésekor keletkeztek.
8. A Szerződési Feltételek melléklete az elállási formanyomtatvány.

Ezek a feltételek 2018. január 1-jén lépnek hatályba

Adatvédelmi beállítások
Sütiket használunk a weboldal látogatottságának fokozására, teljesítményének elemzésére és a használatra vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk az EU-ban, az USA-ban vagy más országokban lévő partnereknek. A "Minden cookie elfogadása" gombra kattintva Ön kijelenti, hogy beleegyezik ebbe a feldolgozásba. Részletes információkat alább talál, illetve beállíthatja a beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Részletek megjelenítése

Bejelentkezés