Nástěnné hodiny atelierDSGN - o autorovi

Jaroslav Jerhot

Autorem produktů od atelierDSGN je Jaroslav Jerhot. Přestože je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK, tak se vždy zajímal o architekturu a o design. Proto také na Vysoké škole umělecko-průmyslové později absolvoval kurs v ateliéru Architektura-Design pod vedením prof. Jiřího Pelcla a Radima Babáka.

Spojení jeho lásky k číslům a k designu vykrystalizovalo do navrhování designových nástěnných hodin a do založení atelierDSGN, který tyto návrhy realizuje.

 

Přihlášení