Kontakt | atelierDSGN

Názov firmy
Jaroslav Jerhot

Sídlo firmy
Kroftova 3, 150 00 Praha 5, Česká republika

Korešpondenčná adresa
Kroftova 3, 150 00 Praha 5, Česká republika

Telefón
+420 605 470 175

e-mail:
jaroslav.jerhot@atelierDSGN.com


64 54 84 57
Nie je platiteľ DPH 

facebook

Úrad príslušný podľa § 71 ods.2 živnostenského zákona: Úrad mestskej časti Praha 17

Google map: Kroftova 3, Praha 5, Czech republic

Prihlásenie