Reklamácie

Reklamace

Na dodané zboží je Vám poskytována záruka 24 měsíců. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty vada na dodaném zboží, je možné u prodejce, u kterého bylo předmětné zboží zakoupeno, dodané zboží reklamovat (tj. uplatnit právo z odpovědnosti za vady).

 

Reklamaci nelze uplatnit v případě vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu se záručními podmínkami uvedenými v záručním listě, návodem k obsluze, nesprávnou údržbou, atp. Reklamace se v těchto případech řídí podmínkami Reklamačního řádu a bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.  

Prihlásenie