Nástenné hodiny atelierDSGN - o autorovi

Jaroslav Jerhot

Autorom produktov od atelierDSGN je Jaroslav Jerhot. Hoci je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, tak sa vždy zaujímal o architektúru a o dizajn. Preto tiež na Vysokej škole umelecko-priemyselnej neskôr absolvoval kurz v ateliéri Architektúra-Design pod vedením prof. Jiřího Pelcla a Radima Babáka.

Spojenie jeho lásky k číslam a k dizajnu vykryštalizovalo do navrhovania dizajnových nástenných hodín a do založenia atelierDSGN, ktorý tieto návrhy realizuje.

Prihlásenie