Obchodné podmienky | atelierDSGN

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Odstoupení od smlouvy
Reklamace

 

1. Veškeré obchodní vztahy realizované prostřednictvím e-shopu se řídí těmito obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, pokud není dále stanoveno jinak.


2. Registrovaný zájemce o koupi zboží nabízeného v rámci e-shopu (dále jen „kupující“) zašle firmě Jaroslav Jerhot. (dále jen „prodávající“) touto elektronickou cestou vyplněnou objednávku. Při vyplňování objednávky může kupující vycházet pouze ze skladové nabídky zboží inzerovaného prodávajícím v rámci e-shopu a musí zvolit některý ze samostatně uvedených způsobů a podmínek dodání zboží.


3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu jím objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy. Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavřeny vždy, jakmile dojde k potvrzení obdržené objednávky prodávajícím. O potvrzení či odmítnutí obdržené objednávky je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího elektronickou poštou
Pokud bude kupující v objednávce požadovat dodání objednaného zboží na území České republiky prostřednictvím prodávajícího, budeme mu dodáno zboží v souladu, v termínech a za podmínek, stanovených v nabídce dopravy zboží v rámci e-shopu. V případě požadavku osobního vyzvednutí zboží kupujícím, bude mu zboží dle uzavřené kupní smlouvy vydáno na adrese uvedené v sekci Kontakt.


4. Kupní cena zboží je sjednávána dohodou smluvních stran na základě potvrzené objednávky zboží a platného ceníku popř. cenových podmínek sjednaných mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny zboží jsou uváděny s DPH.
 


5. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Zřejmé vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající poskytuje na zboží, které bude kupujícím dále prodáno v nezměněném stavu konečnému spotřebiteli, záruku po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícím konečnému spotřebiteli, pokud nebude u jednotlivých druhů zboží stanovena prodávajícím delší záruční lhůta. Na zboží, které bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek kupujícím třetím osobám v souvislosti s realizací podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než jsou výše uvedené, platí záruční doba poskytnutá výrobcem.

Prihlásenie